Presentasjon av skøytebaner:
Bruk mulighetene!

 
Bruk vinteren! Bygg en kunstisbane eller bruk vinterkulden til å lage en naturisbane på tilgjengelig areal, stort eller lite. En standardbane på 400m eller 333,33m er ganske arealkrevende,
men også mindre baner er glimrende for rekruttering og lokal skøytesport.

På disse anleggssidene til Norges Skøyteforbund finner du i tillegg til målsatte tegninger for standardbaner også en rekke tegninger for mindre hurtigløpsbaner som passer til:

• klassiske skøytedistanser
• trening og konkurranser
• hurtigløpsleik
• leik, trim og mosjon

Du finner også nyttig informasjon om anlegg for:

- bandy/hurtigløp (kombinertanlegg)
- kortbaneløp (shorttrack)
- kunstløp
- rulleskøyteløping

Det er stort behov for flere skøytebaner. Der en ikke kan få areal, eller ressurser til stor bane, bør en absolutt prøve å få til en mindre bane. Noen steder må en nok opparbeide helt nytt anlegg for skøyter men det er også mange grusbaner, gruslagt friidrettsstadion eller deler av skoleplasser der en kan bruke arealet om vinteren til en stor eller liten skøytebane. Islagt vann med trygg is kan også brukes, men det beste er selvsagt en bane på land; og aller helst kunstisbane.
 
I de områder av landet der en ofte har lite snø er det nødvendig med annen banesikring. Det beste er da gjerde og store puter som på en hurtigløpsbane. Det gir meget god beskyttelse ved fall og hindrer ganske effektivt sand og grus å komme inn på banen, blant annet ved regulering av adkomst til banen til ett, eller noen få steder.

Utendørs kunstisbane er en stor energiressurs       
Se artikler om dette på anleggssidene til Skøyteforbundet.

Standardbane på 400m og 333,33m
Se
ISUs regelverk for hurtigløp og «Anlegg for idrett og friluftsliv»; kulturdepartementet idrettsavdelingen (Universitetsforlaget 1995)

Mindre kunstisbaner for hurtigløp
Etter ISUs regelverk kan hurtigløp på skøyter godkjennes på baner med minstemål 200m (én runde) se
ISUs regelverk for hurtigløp § 204: «Andre baner». Også mindre hurtigløpsbaner enn standardbane kan bygges som kunstisbane eller naturisbane. Dersom en ønsker at anlegget skal delvis finansieres med statlige spillemidler, må det godkjennes av KKD.

Mesterskap og rekordnoteringer
ISU-mesterskapene må foregå på en 400m standard hurtigløpsbane. Konkurransene i hurtigløp på skøyter ved de olympiske vinterleker må gås på en 400m standardbane på kunstis. Banen må være i samsvar med ISU Regulations. Se
ISUs regelverk for hurtigløp § 208 og 209 For nasjonale mesterskap gjelder hovedprinsippene i ISUs mesterskapsbestemmelser (se § 22 pkt. 5 Konkurranseregler i Lover for Norges Skøyteforbund). Verdensrekord og norske rekord: I tillegg til andre bestemmelser må banen være 400m standardbane for å kunne godkjennes som verdensrekord og norsk rekord.
 
Trening og konkurranser på mindre hurtigløpsbaner
Hurtigløpstrening kan helt utmerket drives på høyt nivå på et langt mindre areal enn det som trengs til standardbaner på 400m eller 333m. Det kan også arrangeres nasjonale og internasjonale konkurranser på andre baner enn standardbaner. selv om de aller fleste internasjonale og nasjonale konkurranser i dag blir arrangert på 400m bane eller 333m bane. Minste banestørrelse for hurtigløp etter ISUs regler er 200m én runde. (se forøvrig ISUs konkurranseregler for hurtigløp § 200 og § 203- 207 og § 213) og Lover for Norges Skøyteforbund § 22 pkt.5 og Bestemmelser hurtigløp § 8.)
 
Til rekruttering og til lokal skøytesport kan en mindre bane absolutt anbefales. Dersom en mindre bane skal brukes til å gå de klassiske skøytedistansene: 500m, 1000m, 1500m osv. er det flere ulike banelengder som passer; og som kan tilpasses lokale forhold og ressurser. Ønskes en mindre bane brukt til konkurranser for løpere på nasjonalt og internasjonalt nivå, anbefales bane på 285 eller 250m. På 285m bane får en hel langside etter start og før mål på 500m og 1500m.
 
Bane med løpslengde én runde på 222,22m får akkurat plass på en stor fotballbane. Den kan med litt store svinger også brukes som treningsbane for løpere på nasjonalt/internasjonalt nivå. Den fungerer også helt likt som en 400m bane m.h.t. plassering av start og mål for ulike distanser. Med korte svingradier passer banen svært godt som rekrutteringsbane på innsiden av 400m bane. Se tegninger.
 
Minibaner for rekruttering og hurtigløpsleik
I rekrutterings og skolesammenheng, for eksempel til skøyteknappen, kan også mindre baner enn 200m benyttes. Slike minibaner for hurtigløpsleik kan en godt anlegge i skolegården, på tvers av stor fotballbane eller på en mindre idrettsplass. Det er da å anbefale at hele eller deler av flaten på innsiden av hurtigløpsbana islegges, eller at isarealet har rektangulær form.

Kombinert anlegg for bandy/hurtigløp
Et svært allsidig anlegg for is-idretter er kombinasjon av hurtigløpsbane og stor bandybane. Dette er også anlegg som er særlig godt egnet til masseidrett på skøyter og bør slik sett anlegges i alle byer og større tettsteder. Både standardbaner på 400m og 333m og hurtigløpsbaner på 222,22m – 285 m er glimrende i kombinasjon med stor bandybane (60x100m). 7-er bane for bandy er også velegnet i kombinasjon med mindre hurtigløpsbane. Se tegninger.
 
Tegninger for mindre hurtigløpsbaner til aktiv skøyteidrett og rekruttering

Tegningene er i overensstemmelse med ISUs regler for «andre baner» – § 204 (alle mål: én løpsrunde).

Banestørrelse

Yttermål

Kommentar

Tegning

285,71m

122,5x 66m

svingradier som på 400m bane

pdf

285,71m

126 x 60m

reduserte svingradier 22 og 26 m  - anbefales

pdf

250m

109 x 58m

én start- og mållinje på alle klassiske distanser alternative svingradier

pdf

245m

109 x 54m

kan passe til stor fotballbane

pdf

240m

106,5 x54m

kan passe til stor fotballbane

pdf

222,22m

98 x 53m

fungerer helt likt som 400m bane m.h.t. plassering start/mål

pdf

222,22m

98 x 50m

fungerer helt likt som 400m bane m.h.t. plassering start/mål

pdf

200m

88,5 x 42m

minstemål på bane etter ISUs regler

pdf

Med en liten utvidelse er det mulig å tilpasse en skøytebane på 285,71 m innenfor samme areal som en fotball- og bandybane (100x64 m). Se tegning!  Også bane på 250m eller 222,22m får plass på stor bandybane.

Tegninger til baner for hurtigløpsleik; nærmiljøanlegg i boligområder og skolegårder,
Baner på inntil 153m kan passe på tvers av stor fotballbane. NB! Disse banene kan også være glimrende som rulleskøytebaner i sommerhalvåret dersom banedekket da har fin asfalt eller betong.

Banestørrelse

Yttermål

Kommentar

Tegning

181,82m

81 x 40m

hel langside etter start og før mål på 500m og 1500m

pdf

166,67m

73 x 40m

Én start og mållinje – 500m  akkurat tre runder

pdf

160m

71 x 38m

Passer til distansene 500m og 1000m

pdf

153,85m

69 x 36 m

fungerer helt likt som 400m bane m.h.t. plassering start/mål

pdf

142,86m

64,5 x 34m

hel langside etter start og før mål på 500m og 1500m

pdf

133,33m

60 x 30m

Akkurat plass på ishockeybane

pdf

125m

56 x 29m

fire runder 500m  – NB: Minstemål rulleskøytekonkurranser

pdf

117.5m

54 x 28m

 

pdf

111,12m

60 x 30m

ShortTrack-bane

pdf

100m

49 x 26m

MiniShortTrack-bane (for nærmiljøanlegg)

pdf

Rulleskøytebane
En mindre hurtigløpsbane anlagt på asfalt eller betong kan være fin rulleskøytebane utenom is-sesongen. De største banene (se tegninger) bør da ha reduserte svingradier. Bane på 222m-285m er glimrende med svingradier på 14m (indre) og 17-18m (ytre). For yngre løpere kan enda knappere svinger anbefales. Også baner under 200m er velegnet til hurtigløp på rulleskøyter. 125m, - én runde, er minstemål for godkjente konkurranser.
Ny internasjonal standard for rulleskøytekonkurranser er 200m; løpslengde en runde.

Kortbane (shorttrack)
Kortbaneløp drives vanligvis innendørs i ishall (60x30m isflate). Ishall for ishockey krever ekstra sikring for kortbaneløp. Men kortbaneløp kan også drives utendørs på f.eks stor bandybane eller 7-er bane for bandy. Konkurransebane for shorttrack se Anlegg for idrett og friluftsliv; kulturdepartementet idrettsavdelingen (Universitetsforlaget 1995)

Kunstløp
Også kunstløp er innendørsidrett som konkurranseidrett, og man bruker da ishaller med isflate på 60x30m. Men også store og mindre isflater utendørs kan være utmerket til trening og ikke minst til rekruttering til kunstløp. Også ganske små isflater, på for eksempel 20x30m, kan benyttes til en god del istrening for kunstløp.

Alle tegningene er i pdf-format. Høyreklikk på linken og følg instruksjonene for å lese dokumentet, skrive ut eller lagre det på din egen maskin. For å gjøre dette, trenger du Adobe Acrobat Reader. Dersom dette programmet ikke er installert på maskinen din, kan du klikke på logen nedenfor og følge instruksjonene.

Last ned Acrobat Reader gratis